Collection

E-164

Shoga 53 Stations: Musashi. Kawasaki, Yajiro, Kitahachi
Artist: Kawanabe Kyosai , Utagawa Yoshitora

E-166

A Scene from Nise Murasaki Inaka Genji, vol.9
Artist: Utagawa Toyokuni Ⅲ

E-167

Genji-e
Artist: Utagawa Toyokuni Ⅲ

E-169

Nogaku Hyakuban: Hachi no ki
Artist: Tsukioka Kogyo

E-170

Uke-e, Symbols of Good Fortune
Artist: Utagawa Sadafusa

E-171

Kyodo Risshi no Motoi : Tsuneyo Sano
Artist: Mizuno Toshikata

Site map

Site policy

Back to top