Collection

E-003

Autumn Color, from the Flowers in the Four Seasons
Artist: Utagawa Toyokuni Ⅲ

E-005

Shunsho, Ume no utage
Artist: Utagawa Toyokuni Ⅲ

E-011

Haikai Shichifukujin no uchi: Bishamonten
Artist: Utagawa Toyokuni Ⅲ

E-013

The Five Festivals series , Double Third Festival, Ichikawa Danjuro
Artist: Utagawa Kunisada

E-016

Awazure Oroku , played by Hanshiro Iwai
Artist: Utagawa Kunisada

E-017

Medetai-zue Maketemoraitai
Artist: Utagawa Kuniyoshi

E-018

Edo Miyake no uchi: Sugamo Uekiya no Niwa from the Edo Souvenir Series)
Artist: Utagawa Yoshiiku

E-019

Chushingura Yondanme
Artist: Utagawa Hiroshige

E-021

Seisho Nanatsu Iroha, Yuki no hachi no ki, Tokiyori and Shirotae
Artist: Utagawa Toyokuni Ⅲ

E-022

Oho no Rokuza
Artist: Utagawa Toyokuni Ⅲ

E-027

Needlework in Joreishiki, Ladies Meeting
Artist: Yoshu Chikanobu

E-028

Jorei-shiki, Ladies Meeting
Artist: Yosai Nobukazu

Site map

Site policy

Back to top